Kort från Bohuslän
Gamla
Gamla linfärjan över Nordre älv vid Kungälv