Kort från Bohuslän
Sillfiske
Sillfiske med snörpvad