Fiskhamnen
Farja
FÄRJAN 3, Gick mellan Fiskhamnen - Sandviken - Eriksberg - Fiskhamnen.