Fiskhamnen
Fiskhamnen
Göteborgs Fiskhamn 1940-talet