Göteborg, Hamnen

UtsiktUtsiktHamnenStenpirenPackhusplatsen1SegeltavlingHamnenStenpirenGoteborgsStenpirenHamnenStenpirenHamnenStenpirenSten-StenpirenStenpirenSkeppsbronTrapirenStena-TerminalenStenpirenUtsiktUtsiktShellHamnenFarjaFarjanHamnenSSFARJAFarjanFarja
Göteborg, Hamnen