Göteborg, Hamnen
Frihamnen
Frihamnen och Gamla Göta Älvbron 1935