Göteborg, Hamnen
Gamla
Gamla Hisingbron och Frihamnen och den gamla Göta Älv bron, 1931