Göteborg, Hamnen
Halsningskort
Hälsningskort Postg 1900