Göteborg, Hamnen
Lilla
Lilla Bommen och Götaälvbron 1940