Göteborg, Hamnen
Lilla
Lilla Bommen, med en Vänerskuta och fyrskeppet FLADEN.