Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Idrottshallen, Nr 21-1