Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minareterna, Nr 33-0