Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minneshallen, Nr 59-1