Majorna
Gamla
Gamla Tullhuset från 1919, inflyttat till land på 1960-talet