Majorna
Klippan
Klippan med Färjenäs i bakgrunden, efter olemålning av Arvid Jorm, 1969