Majorna
Utsikt
Utsikt över Majorna, från Masthuggskyrkan