Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
S.S. ALBREKTSUND lämnar Stenpiren