Marstrands Nya Ångfartygs AB
SS
S/S BOHUSLÄN i Gravarne 1930