Marstrands Nya Ångfartygs AB
SS
S/S BOHUSLÄN och M/S POSEIDON, vid Stenpiren 1973