Skandinavien Amerika Line
S.S
S/S HELLIG OLAV, 1918