Tjörn
Almöbron
Almöbron Invigd 1960, på seglad av Star Clipper 18 januari 1980