Kort från Tjörn
B0000689
Fartyg passerar under Almöbron