Kort från Tjörn
B0000692
Invigningen av Gamla och Nya Almöbron