Kort från Tjörn
B0000698
Almöbron påseglad av Star Clipper den 18 jan 1980