Kort från Tjörn
B0000709
Almöbron invigd den 15 junu 1960