Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2001-04-04
Rosenlundsplatsen.