Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2001-4-1
Johan A. Holmdahls Hyrverk Molinsgatan Gbg. År 1900. Övertogs senare av Sleipner.