Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2005-4-2
Fiskhamnen 26 maj 1918.