Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2005-4-3
Fiskförsäljning i Majorna 1926.