Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2005-4-4
Julapelsiner lossas i Göteborgs hamn11 dec 1928