Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2006-4-1
Bilrally med en av de deltagande bilarna (Bentley) 20 jan 1935