Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2007-4-3
Visby. Ringmuren med bussar och ånglok, 1935