Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2007-4-4
Vändskiva för Rosenlundsbron 24 sept 1921