Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2008-4-1
Spårsvetsningsarbete