Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2008-4-2
Ångaren Glafsfjorden 4 okt 1926