Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2008-4-3
Gbg Spårv. Förarplatsen 1930