Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2009-4-1
Spårvagnsurspårning i Vasastan 2 jan 1915