Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2009-4-4
Göteborg. Sophämtning i Vasastan, ca 1920