Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2010-4-1
Campingbil Trio Sport (Volvo) 1959