Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2010-4-2
Borås. Ålgårdsfallet och lokomotivbåten Svanen, 1891