Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
3-4-2013
Bärgning av spårvagn. Linje 9