Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Stora Hamnkanalen, i fonden Brunnsparken