Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Vallgraven vid Trädgårdsföreningen