Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Gustav Adolfs torg med rådhuset och börsen