Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Masthuggskyrkan