Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Göteborgs Museum, f. d. Ostindiska kompaniets hus