Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Villasamhälle på Landalaberget