Svenska Amerika Linien

 

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen

     Befälhavare 
   
 Fartygen
    
MS DROTTNINGHOLM
    
MS GRIPSHOLM
    
MS STOCKHOLM 
    
Kryssningar

  Vykort på
   
  STOCKHOLM I
     STOCKHOLM III
    
DROTTNINGHOLM
    
KUNGSHOLM I - II
     KUNGSHOLM III
     KUNGSHOLM IV
    
GRIPSHOLM I
     GRIPSHOLM II
    
Flerbåtskort
    
Feederbåtar och kartor
    
Interiörkort

    
THE CRUISE OF A LIFETIME
     
Övriga SAL-kort

Gamla kort

Skriv i min gästbok

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com

Du är besökare
frontpage hit counter
sedan 12 maj 2009


 

 

Passagerartrafiken från Sverige till Nord-Amerika innebar i emigrationens barndom en resa med segelskepp från någon hamn i Sverige via England till Nord-Amerika. En sådan resa kunde ta upp till två månader. Förhållandena ombord på segelskeppen var allt annat än angenäma. Stormarna, den dåliga maten och sjukdomarna gjorde att många dog under överresan. Men efterhand förbättrades standarden ombord.
När ångfartygen kom gick denna resa betydligt snabbare. I slutet av 1800-talet startade allt fler länder direktförbindelser till USA för att slippa gå via England.
Mellan åren 1860-1929 emigrerade 1,3 miljoner svenskar till Nord-Amerika.
År 1893 startade Scandia Line direktförbindelse mellan Göteborg och New York.
År 1912 öppnade AB Svenska Amerika-Mexiko-Linien i samtrafik med ett norskt rederi, förbindelse mellan Göteborg och Nordamerikas Förenta Stater samt Mexiko.  Förbindelsen upprätthölls med en resa i månaden från Göteborg till Boston och Philadelphia (norra grenen) och från Göteborg till Newport News, Vera Cruz, Tampico, Galveston och New Orleans.


År 1914 grundades Svenska Nord-Amerika Linjen av Wilhelm Rogatus Lundgren som var initiativtagare och drivande kraft. Wilhelm Rogatus Lundgren hann inte fullfölja sitt arbete med rederiet. Han gick bort den 15 september 1914. I stället blev det Dan Broström som fick föra verket vidare. Dan Broström blev rederiets förste verkställande direktör. För att rederiet skulle kunna starta trafiken fordrades ett aktiekapital på 10 millijoner kr.
Rederiet startade med STOCKHOLM I som inköptes från Holländska Amerika linjen, och anlände till Göteborg den 4 december 1915. Den 11 december 1915 kl. 13.00 lossades förtöjningarna för att göra premiärturen, från Göteborg till New York. På bryggan stod den gamle Transatlantic-befälhavaren, kaptenen Axel Håkansson, som fått det stora förtroendet att föra Amerikalinjens första fartyg. Omkring 150 passagerare och 150000 försändelser fanns ombord.
Rederiets kontor var förlagt på Packhusplatsen 5, samt ett särskilt kontor för passagerartrafiken fanns på Drottningtorget 1.


Den första resan blev ett äventyr. Starten skedde mitt under brinnande kriget, och STOCKHOLM stoppades av engelska örlogsmän och beordrades till Kirkwall för visitation, varvid ångarens post beslagtogs. Uppehållet i Kirkwall blev tre dygn, och STOCKHOLM anlände till New York 15 dygn, 10 timmar och 58 minuter efter det att fartyget lämnat Göteborgs hamn. STOCKHOLM måste göra en avstickare till Kirkwall så länge som kriget pågick.

För att avhjälpa den rådande bristen på hotellrum, inköpte bolaget år 1917 Hotell AB Hembygden, beläget vid Packhusplatsen. Hotell Hembygden hade startats av Nationalföreningen mot emigration, för att bereda resande till och från Amerika, hyggliga bostadsförhållanden under deras uppehåll i Göteborg.


Hotell Hembygden

I mitten av 1921 köpte rederiet även Hotell Göta Källare, för att i bottenvåningen flytta in passageraravdelningens kontor från Drottninggatan, medan de tre övriga våningarna användes som hotell i första hand för rederiets passagerare.

Den växande trafiken under 1923 hade till följd att rederiets lokaler i land inte räckte till. För att tillgodose behovet för utrymme för intendenturen och förråd inköptes Svenska Lloyds hus vid Masthuggskajen, vilket efter om och tillbyggnad fick namnet Amerikahuset, som kom att inrymma bl. a tvättinrättning och ett antal olika lokaliteter, inte bara för SAL utan även för de andra Broströmrederierna.


Amerikahuset

Under utställningsåret svällde trafiken ut så mycket att man måste skaffa ännu ett fartyg. Från Holland hyrdes därför S.S. NOORDAM, som under svensk flagg gick under namnet KUNGSHOLM. Fartyget återlämnades till det holländska rederiet 1924.
Från år 1924 anlöpte man även Halifax innan man anlöpte New York. Hemresan gick alltid direkt till Göteborg.
Åtta år efter starten hade Svenska Amerika Linien vuxit så mycket att man måste nybeställa ett fartyg, som uppfyllde de speciella fordringarna på denna trade. År 1925 byggdes GRIPSHOLM i England. Snart beställdes ytterligare ett nytt fartyg, och år 1928 utökades flottan med M.S. KUNGSHOLM II byggd i Tyskland.
Rederiet fick ett gott rykte om sig. man var mån om sina passagerare. Passagerarna hade fina, rymliga hytter, medan manskapet hade trånga utrymmen nära dom slamrande motorerna.
Ibland kunde det vara stor dramatik ute till havs. Stormar som vräkte det som inte satt fast, t. ex. porslin. Dom stora båtarna kastades ibland omkring på havet som små korkar av dom hårda stormarna.
Under första världskriget var situationen svår för rederiet. Bl.a. kvarhölls STOCKHOLM I 5 mån. i Halifax av engelsmännen.
Efter första världskriget ökade passagerartrycket starkt från Sverige. Landet var fattigt och det var stor brist på bl. a. mat.

Vid Monfalconevarvet i Italien beställde Svenska Amerika Linien 1936, sitt hittills största. Hon skulle levererats i mars 1939 till Svenska Amerika Linien. den 19 december 1938 bröt en brand ut på fartyget när det låg under utrustning och blev helt utbränd. Ett nytt fartyg byggdes som blev färdigt 1941 och döptes till STOCKHOLM. Kriget rasade då som värst runt Europa, skagerackspärren hade satt lås om för Skandinavien och rederiet kunde aldrig ta hem sitt nybygge. Hon såldes samma år till Italien.

Andra världskriget påverkade också rederiet. Den 12 december 1941 beslagtog KUNGSHOLM II av den amerikanska staten, och såldes 1942 till US Maritime Commission för 6 mil. dollar. Hon döptes om den 2 januari 1942 till John Ericson tjänstgjorde under kriget som trupptransportfartyg i Medelhavet och i Stilla Havet. Hon deltog även i invasionen av Normandie 1944.
1947 köpte SAL tillbaka henne svårt brandskadad för 800 000 dollar.


JOHN ERICSSON

GRIPSHOLM I hyrdes in av det Amerikanska Röda Korset och DROTTNINGHOLM av det Engelska Röda Korset. Båda fartygen gjorde utväxlingsresor med bl. a. krigsfångar mellan New York och medelhavshamnarna.
Fartygen målades med texten DIPLOMAT på båda sidorna.
Utväxlingsresorna bestod av krigsfångar, företrädesvis sårade eller sjuka, och diplomater eller andra civila som blivet strandsatta under kriget.


DROTTNINGHOLM och GRIPSHOLM
i Röda Korsets tjänst.

I början av 1945 chartrade Tyskland DROTTNINGHOLM för att hämta hem tyska diplomater.


DROTTNINGHOLM

DROTTNINGHOLM gjorde första resan för SAL till New York, den 26 mars och gick via Liverpol.

Den första skissen över den nya STOCKHOLM gjordes på baksidan av ett kuvert. Det nya fartyget skulle först och främst byggas för passagerartrafiken över Atlanten. Då en regelbunden och snabb fraktlägenhet till och från Amerika är minst lika viktig, enades man om att det nya fartyget skulle bli ett kombinerat last och passagerarfartyg.
År 1945 återupptog rederiet trafiken på Nord-Amerika och förhoppningarna var stora och stämningen hög, men konkurrensen hårdnade från flyget. Verksamheten ändrades till  lyxkryssningar för bl. a. amerikanska passagerare. Båtarna byggdes om, i stället för ca. 1200 passagerare blev det plats för 600 passagerare och lika många besättningsmän. Amerikalinjen blev ett av världens största kryssningsrederi med en mycket exklusiv kundkrets.
Den 7 febr. 1948 levererades STOCKHOLM III till Svenska Amerika Linien, byggd hos Götaverken, Göteborg. Stockholm är inte bara Svenska Amerika Liniens första svenskbyggda fartyg, hon är samtidigt det största passagerarfartyg som byggts i Sverige. Den 21 febr. 1948 gjorde hon sin jungfruresa från Göteborg till New York.
En jämförelse mellan den gamla STOCKHOLM från 1915 och den nya STOCKHOLM  från 1948 visar de enorma framsteg som Amerika Linjen och dess fartyg har gjort. De fattiga amerikafararna från de gamla emigranthotellen på Hotellplatsen och Postgatan i Göteborg skulle säkerligen inte kunna drömma om den komfort, som kunde bjudas på Svenska Amerika Liniens senaste tillskott.

För att på ett fullt och tillfredsställande sätt kunna ta till vara på och utveckla passagerartrafiken från Finland, Polen och de övriga staterna i Östersjön, beslöt SAL i maj 1924 att öppna en egen direktlinje mellan dessa länder och Sverige. För detta ändamål köptes från Danmark ångaren BORNHOLM byggd år 1899 hos Burmeister & Wain i Köpenhamn, som efter ombyggnad tog omkring 120 passagerare. Efter genomgripande renoverings- och ombyggnadsarbeten vid Eriksbergs Mek. Verkstad kunde fartygen, som omdöptes till BORGHOLM, gå sin första tur från Stockholm till Åbo i slutet av juni samma år. Hon såldes tillbaka till Danmark år 1934.

För dom som åkte med som passagerare var det en fantastisk upplevelse att resa med en lyxkryssare över atlanten. KUNGSHOLM och GRIPSHOLM var utrustad med all tänkbar lyx som pool, frisörsalonger, biografer, specialinredda lekrum för barnen, vackert inredda sällskapsrum och hytter, samt en fantastisk matsal där det serverades läckerheter av alla de slag.
Aktiviteterna var många ombord. Man kunde lyssna till föredrag och gudstjänster, bridgeundervisning, man kunde se filmer en till två gånger om dagen, och man kunde ta danslektioner. På däck kunde man även ägna sig åt lerduveskytte.
Konkurrensen blev dock för svår och 1975 upphörde verksamheten helt. GRIPSHOLM II såldes till Nautilus Armadora SA i Grekland, och fick namnet NAVARINO. KUNGSHOLM IV såldes till Flagship Cruises LTD i Liberia.

Den 24 juli 1925 trycktes i Göteborg på kvällen ett extrablad, som väckte stor bestörtning, inte bara i Göteborg utan hela landet, och som för SAL och Broströmkoncernens övriga rederier blev ett hårt slag.
Extrabladet meddelade "Klockan halv 5 i eftermiddag dödades skeppsredare Dan Broström i en bilolycka vid Trönninge, söder om Halmstad. Bilen, som fördes av den omkomne, var på väg norrut. I en skarp kurva törnade den mot ett broräcke och välte. Fru Broström och en chaufför, som också befunno sig i bilen, undkom nästan oskadda."
Dan Broström var född den 1 febr. 1870 i Kristinehamn.

Kort på Svenska Amerika Liniens passagerarbåtar.

 

Källor:
Landsarkivet i Göteborg
Sjöfartsmuseet i Göteborg


© Copyright 2006-2009 Morgan Lundberg
Senast uppdaterad den 4 sept. 2009