Majornas första Elementärläroverk

  


Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat
   
Axel Evert Taube
  
 Belägringen Gråbergsgatan 1887 
   
Carnegiebryggeriet
   
Fyrbåksexpressen
   
Färgenäs-Klippan
 
   Gamla kartor  
   
Klippans Varv
   
Majornas Gasverk 
   
Majornas Biografer 

    Majornas Elementärläroverk     
   
Majornas Original
 
   
Majornas Repslageri
   
Ostindiska kompaniet
   
Polska konsulatet
    Repslagerier i Majorna 
   
Röda Sten och Glasbruket
   
Sessan-linjen
   
Stigbersliden
   
Varvet Kusten  7
    Vädersågen
   
Älvsborgs slott
   
Älvsborgs Kungsladugård
   
Majorna     

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com

 

 

I febr. 1857 meddelade domkapitlet till pastorsämbetet i Carl Johans församling, att man tänkt föreslå Kungl. Majt. att inrätta ett Elementärläroverk i Majorna med en rektor och två lärare. Det krävdes att församlingen byggde skolhus och Embetsgård åt rektor.
I mars 1861 meddelade domkapitlet, att riksdagen anslagit 2000 rdr till lön åt en rektor och 1000 rdr till en kollega vid en tvåklassig elementärskola inom församlingen.
I Göteborgs tidningar annonserade efter lokal eller tomt för byggnad. I aug 1861 köpte man av Barckmanska arvingarna en tomt för 8000 rdr vid Djurgårdsgatan och tillsatte en byggnadskommitté med kyrkoherde Claes Lindskog som ordförande.
I okt 1862 antogs byggmästare N Anderssons anbud att för 26000 rdr bygga ett läroverkshus enligt godkänd ritning.  
Läroverket öppnades 29 aug 1862 i tillfälliga lokaler på Allmänna vägen (Matérnska skolans lokaler).
Undervisningen i det nya läroverket omfattade kristendom, modersmålet, mattematik, naturvetenskap, historia och geografi och av språken tyska och engelska. Det första läsåret omfattade 108 elever och undervisningen sköttes av rektor dr Carl Winkrans från Göteborg, pastor Olof Benzer från Uddevalla och två extra lärare.
Det nya Elementärläroverket på Djurgårdsgatan invigdes den 2 sept. 1864. Det var uppfört i gult tegel i två våningar. Där fanns fem stora lärosalar och bostad för rektor i bottenvåningen.
1866 blev läroverket femklassigt och lärarnas antal ökades till sex. Allteftersom skolan utvecklades räckte skolans utrymmen inte till, byggdes på läroverkets tomtområde två trähus som inreddes till skolsalar.


Majornas Elementärläroverk
vid Karl Johans torg


Allteftersom klasserna växte byggdes ett nytt skolhus vid Karl Johans torg som invigdes den 28 okt 1895, och kallas även Västra Realskolan.


 


©Copyright 2011 Morgan Lundberg
senast uppdaterad 4 december 2011
 
hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut at mot @