Majornas repslageri

  


Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat
    Axel Evert Taube
  
 Belägringen Gråbergsgatan 1887 
    Carnegiebryggeriet
   
Fyrbåksexpressen
    Färgenäs-Klippan
 
   Gamla kartor  
    Klippans Varv
   
Majornas Gasverk 
    Majornas Biografer 

    Majornas Elementärläroverk     
   
Majornas Original 
   
Majornas Repslageri
    Ostindiska kompaniet
    Polska konsulatet
    Repslagerier i Majorna 
    Röda Sten och Glasbruket
    Sessan-linjen
   
Stigbersliden
    Varvet Kusten  7

    Vädersågen
   
Älvsborgs slott
    Älvsborgs Kungsladugård
    Majorna     

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok

Du är besökare
web counter html code
myspace web counter
sedan maj 2009

 

Du är besökare

sedan oktober 2004

 

Reparebanor i Majorna

 

Under segelfartygens tid var repslageriet ett viktigt hantverk. Mycket långa repslageribanor byggdes på flera ställen i stadens utkanter (den första 1646 i närheten av det senare Gamla Sahlgrenska sjukhuset). Under lång tid var det förbjudet att använda utländskt tågvirke.

 

Bangatan

Den 10 april 1722, fick Ingela Gathenhielm i ett tillstånd att uppföra det repslageri som fått ge namn åt Bangatan i Majorna. Tomten för anläggandet var på 720 x 55 alnar.
Tidigare delen av 1800-talet nämns Repslagaremästaren Mathias D. och hans son Carl Wilhelm D. som ägare till den nu försvunna fastigheten nr 143 och 144 Gamla Reparebanan som gett namn åt Bangatan.
Banan finns med på kartan Göteborg 1872.

 

Banehagen

Beteckningen Banehagen härleder sig från en repslagarbana, som en gång på 1700-talet byggdes  på höjden ovanför Älvsborgs slott av den göteborgske stamfadern för familjen Busck, handlanden och konvojkommissarien vid kungl. flottan Johan Hansson Busck, och som en tid på 1800-talet innehades av repslagarfirman Wennerblad & Svensson.
År 1837 står kommerserådet B. H. Santesson och grosshandl. A. M. Prytz som arrendatorer.
Reparebanan finns med på Majornas Rotekarta 1901, mellan Nya Varvsvägen och Röda Sten.

 

 Slottskogsgatan

1805 - fick Jonas Klint tillstånd att bygga ett repslageri, beläget vid nuvarande Slottsskogsgatan, mellan Mariaplan och Gråbergsgatan. Gatan har utgått på g a ändrad stadsplan.
Banan finns med på Majornas Rotekarta 1901.

 

Vädersågens reparbana

Här byggdes i slutet på 1700-talet även ett repslageri. Det var byggt i korsvirke och var ca 200 alnar lång.
Banan låg mellan Allmänna vägen och Karl Johansgatan.
Banan syns på Majornas Rotekarta 1901.

 

 

Gamla kartor över Klippan och Majorna
 

Se även
Filmer från Majorna

 

Källor:
Landsakivet Göteborg
Göteborgs Gatunamn 1621 - 2000, av Greta Braum
Det forna Majorna i ord och Bild, av Axel Rosén
Det Gamla Göteborg del I, av C R A Fredberg


© Copyright 2010-2013 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den den 08 augusti 2014

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut (at) mot @